Sinds 2011 is Koorn at Law actief vanuit Den Haag. Koorn at Law staat diverse (MKB)-ondernemingen bij, waarbij de focus ligt op de financiële sector. Zo staat Koorn at Law verschillende (beheerders van) beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders bij.

Koorn at Law verricht haar werkzaamheden tegen een zeer competitief tarief en zonder bijkomende kantoorkosten. Koorn at Law kan onder meer de volgende werkzaamheden voor uw onderneming verrichten:

Juridisch advies over:

 • ondernemingsrecht
 • overeenkomsten
 • fusies en overnames
 • financiële toezichtswetgeving, zoals Wft,
  Wwft, Wet toezicht trustkantoren, Wet financiële betrekkingen buitenland 1994
 • bancaire en financieringsproducten

Juridische begeleiding van:

 • uitbesteding van werkzaamheden
 • fusies en overnames
 • implementatie van vergunningen m.b.t. financiële toezichts wetgeving
 • implementatie van finaciële toezichtswetgeving

Opstellen van:

 • contracten
 • andere juridische documentatie, zoals
  prospectussen en algemene voorwaarden

Voeren van procedures:

 • bij de burgerlijke rechter
 • bij het KiFiD (Klachteninstituut Financiële
  Dienstverlening)
 • bij de bestuursrechter tegen maatregelen
  van AFM of DNB